Åshild Rygg Tonning

Personleg Trenar

 

Utdanning:

  • Mastergrad i Idrett (Høgskolen i Sørøst-Norge, 2011)
  • Grunnfag i idrett (Høgskolen i Sørøst-Norge, 2009)
  • Bachelor i kultur-og samfunnsvitenskap (sosiologi, psykologi, bedriftsøkonomi)
  • Kurs: Motiverande intervju (MI, 2014), Oppmerksomhetstrening (OT, 2012), Hjartekurs (2015), Søvnkurs (2014), Livredningskurs (2016).

Spesialiteter:

– Funksjonell styrketrening

– Gruppetrening

– Utetrening

– Avspenningsteknikkar

– Kognitiv trening

– Motivasjon/coaching ift. målsetting

– Arbeidsretta rehabilitering og raskare tilbake ved sjukemelding

– Mobilitets-trening

– Ernæringsmessige retningslinjer

– Styrkeforbetring

– Hjarte- og metabolsk trening

– Før- og etter fødsel trening

– Idretts- spesifisert trening

– Spenst- og hurtighetsforbetring


Åshild Rygg Tonning
har 19 års erfaring frå idretts- og treningsbransjen. Ho har lang erfaring som idrettsutøvar på høgt nasjonalt nivå, har arbeida innen personleg trening og gruppetrening, og bidratt som trenar innan friidrett og handball. Tidligare har ho jobba som rådgjevar idrett/kultur og som folkehelsekoordinator i Bømlo kommune, leiar av Frisklivssentralen på Stord, lektor innan idrett/kroppsøving ved Høgskulen på Vestlandet, og jobbkonsulent i Opero. Ved sisnemnte arbeidsplass har ho jobba med Arbeidsretta rehabilitering og med å få arbeidstakarar raskt tilbake i jobb etter sjukemelding. Har her veileda og hatt oppfølging innan trening, kosthold/livsstil og stress-og belastningsmestring. Dei siste 5 åra har Åshild også drive Lundstre Gard AS, med utetrening for grupper, personleg treningsveiledning, teambuilding for bedrifter, kurs i kognitiv/mental trening og motivasjon, og livsstilskurs.

Treningsfilosofi :

Viktig å ta utgangspunkt der du er og jobbe systematisk med progresjon over tid. Trening skal vere variert, inspirerande og effektiv i forhold til dei mål du set deg.

Kva dagar trener du klienter:

Mandag – fredag

Lørdag- gruppetrening

Kontakt detaljer:

Tlf.: 47400173  E-post: ashild@fitnessinvest.no

 

 

 

Comments are closed.